Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton adunk tájékoztatást, hogy az MFB Zrt. a 2018. április 27-ével meghirdetett MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. (PVRKII.) hitelprogram elnevezését 2020. július 1-i hatállyal megváltoztatta.

 

A hitelprogram új neve:

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

 

A program keretében Ügyfeleink és Társaságunk között korábban létrejött hatályos hitelszerződéseket a névváltozás nem érinti, ezen okból a hitelszerződések módosítása nem szükséges.

 

A programra vonatkozó módosított Termékleírás és Útmutató az MFB Zrt. honlapján a https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii-t101-p101

és Társaságunk honlapján a https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok elérési helyen található meg.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a 47/2020. (III. 18.) számú „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” c. Korm. rendelet, amelynek főbb rendelkezései a következőek:

-      Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

-      A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.

-      A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A feni rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek” Általános Szerződési Feltételei és annak 1. számú mellékleteként az „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye(továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2020. február 20-i hatállyal módosította (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti, kivéve az MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulását, amelynek aktuális mértéke a Hirdetményben közzétételre került.

 

I.    A módosítás indoka:

 

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója, a Termékleírása és a Függelék honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.   A főbb módosítások

 

A.)   Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·         agrárvállalkozások, illetve agrár tevékenységek is finanszírozhatóak a Konstrukció keretein belül;

 

·         a Konstrukció keretében nyújtott kölcsön (finanszírozás) a korábbiakhoz képest további támogatási kategóriákon keresztül érhető el, amelyek a következőek:

Nem agrár vállalkozásÜgyfelek támogatási kategóriái:

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

 

Agrárvállalkozás Ügyfeleknek nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:

A) Mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén:

a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás

b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás

- elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),

- mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)

 

B) Nem mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén

Agrárvállalkozások részére a Program keretében, nem közvetlenül a mezőgazdasági tevékenység végzésére (az elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével) általános csekély összegű és általános csoportmentességi támogatási kategóriák alapján az alábbiak szerint nyújtható támogatás:

a) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:

- regionális beruházási támogatás (14. cikk)

- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

 

·         az MFB Zrt. bevezette a Függeléket, amely a különböző támogatásokkal kapcsolatos valamennyi szabályt tartalmaz, és amire a módosított ÁSZF is hivatkozik;

·          

·         módosult, illetve kiegészítésre került az ügyfél csoport fogalma;

 

·         a beruházási hitelnél a rendelkezésre tartási és a türelemi idő módosult, az új rendelkezések a következőek:

 

A kölcsön futamideje a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - maximum 10 év. A Hitel futamidejét összhangbakell hozni a Hitelből beszerzett tárgyi eszközök várható amortizációs idejével.

A Társaság a szerződéskötés dátumához képest

-       ingatlan építés esetén legfeljebb 23 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 24 hónap türelmi időt biztosíthat,

-        ingatlan vásárlás és/vagy felújítás, valamint tárgyi eszköz és hozzá kapcsolódó immateriális javak esetén legfeljebb 11 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 12 hónap türelmi időt biztosíthat,

azzal a korlátozással, hogy a rendelkezésre tartási idő csak rövidebb lehet , mint a türelmi idő.

 

B.)   A Hirdetmény főbb módosítása:

 

·         módosult az előtörlesztési díj a korábbi egységes maximum 5% helyett az Ingatlanvásárlási célú önálló forgóeszközhitel esetén: maximum 1,5%, minden egyéb esetben maradt a maximum 5 %.

·         MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulása, amely a már megkötött és hatályos kölcsönszerződéseket is érinti:

A RKV2.1. mértéke 2020. január és 2020. március 31. között 2,62%/év, 2020. április 1. napjától 2,12%/év.

 

 

Budapest, 2020. február 20.

 

 

                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.


 

ARCHÍV HÍREK