A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. jogi nyilatkozata

Tájékoztatjuk Önt, hogy www.kavoszvf.hu honlap a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) honlapja.  A honlap vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket, ezért kérjük, szíveskedjen az alábbiakat figyelmesen elolvasni!
Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A honlap használata:
A Társaság honlapja - www.kavoszvf.hu – annak bármely oldala, bárki által szabadon látogatható, annak megnyitáshoz sem személyes, sem egyéb adat, információ megadására nincs szükség.
A Társaság a honlapján teszi közzé a Társaságra és termékeire vonatkozó publikus információkat, így különösen a Társaság elérhetőségére, a termékekre vonatkozó tájékoztatókat, a publikus szabályzatokat, szerződéses feltételeket és kondíciókat, az igényléssel kapcsolatos információkat és dokumentumokat.
A Társaság honlapján lévő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem teljeskörűek és nem adnak megfelelő alapot pénzügyi döntés (hiteligénylés) meghozatalához. A Társaság jogosult a honlapját bármikor módosítani vagy elérhetőségét átmenetileg korlátozni. A Társaság nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét.
A honlap látogatása, az azon lévő információk felhasználása a látogató saját felelősségére történik.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok:
A www.kavoszvf.hu honlap a Társaság tulajdona. A honlapon és annak oldalain található minden képi és szöveges tartalom (logók, képek, grafikák, dokumentumok, adatok, információk, megoldások, stb.) (a továbbiakban: honlap tartalom), valamint azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlap tartalom bármilyen formában – a személyes tájékozódás érdekében történő felhasználást meghaladó mértékben - történő felhasználása – ideértve annak terjesztését, sokszorosítását, publikációban történő szerepeltetését, nyilvánosságra hozatalát - kizárólag a Társaság kifejezett erre vonatkozó, előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Felelősség:
A Társaság weboldalain megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Társaság felelősséget nem vállal, ezért kérjük, hogy a pénzügyi döntés meghozatala, a pénzügyi szolgáltatás igénybevétel előtt mindig szíveskedjen a kapcsolatot a Társasággal felvenni a megfelelő, naprakész és teljeskörű információk megismerése érdekében.

A Társaság nem vállal felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából adódnak – ideértve azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Adatkezelés:
A honlapon vagy egyéb hivatalos dokumentumokon feltüntetett e-mail cím felhasználásával megadott személyes adatokat (az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli.

Amennyiben a Társaság honlapján vagy egyéb hivatalos dokumentumaim feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat juttat el a Társasághoz, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adato(ka)t a Társaság az adatközléshez kapcsolódó ügylettel összefüggő célból és ideig kezelje. A személyes adatok megadása önkéntes. A Társaság az Ön által, a fentiek szerint megadott személyes adatokat a Társaság Üzletszabályzatában és adatkezelésre vonatkozó tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.

A Társaság adatai:

Név: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046565
Telefon: 06 1 302 0866
Fax: 06 1 302 0847
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tevékenységi engedély száma: EN-I/M-953/2009 /2009.december 16./
Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete