HIRDETMÉNYVÁLTOZÁS 2019.05.13-TÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak 1. számú mellékleteként az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye (továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2019. május 13-i hatállyal módosította.

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata Társaságunk honlapján a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítások döntő többsége a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, valamint a már meglévő kölcsönszerződéseket is érintő változások az Ügyfelek részére nem hátrányosak. A már meglévő kölcsönügyleteket is érintő változások a jelen tájékoztatóban színes betűvel kerültek jelölésre.

 

I.     A módosítás indoka:

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója és Termékleírása honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.    A főbb módosítások

 

A.)  Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·           A forgóeszköz kölcsön terméken belül további altípus került megkülönböztetésre, így az Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszköz kölcsönés Egyéb(nem ingatlan vásárlási célú) önálló forgóeszköz kölcsön mellé bevezetésre került azIngatlanvásárlási célú (éven túli) önálló forgóeszköz kölcsön is.

·           Ingatlanvásárlási célú (éventúli) önálló forgóeszköz kölcsön legfontosabb jellemzői:

Futamidő:a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - maximum 6 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 1 év

Türelmi idő:maximum 1 év azzal, hogy a rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő

Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben

·           Ügyfél csoport fogalmának bevezetés és meghatározása; ügyfélcsoportonként legfeljebb 300 millió forint kölcsön nyújtható.

·           A kölcsön igénybevételét kizáró feltételeknél a nehéz helyzetben lévő vállalkozás értelmezésénélahivatkozás pontosításrakerült.

·           A 3 havi BUBOR közzétételi helyének pontosítása.

·           A finanszírozás tárgyára vonatkozó szabályok - beleértve az értékesítésre vonatkozó szabályokat is - módosításra/kiegészítésre kerültek az alábbiak szerint:

-       Éven túli ingatlanvásárlási célú önálló forgóeszköz kölcsön esetén: a finanszírozás tárgyát képező ingatlan értékesítésre – amennyiben az a biztosítéki rendszer részét képezi, azaz a kölcsön biztosítéka – kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, és csak akkor, ha a Konstrukcióban előírt - a Társaság által meghatározottak szerint számított - 120 %-os ingatlan fedezeti előírás teljesül. A finanszírozás tárgyát képező ingatlan értékesítését követő hat hónapon belül, az aktuális kintlévőség 111%-át maghaladó értékben megvalósuló újabb ingatlan vásárlása kötelező előírás a teljes futamidő alatt.

 

-       Projektfinanszírozás esetén:amennyiben a kölcsön célja társasház építés, az egyes albetétek értékesítése a kölcsön (albetét) arányos törlesztését vonja maga után.

 

B.)A Hirdetmény főbb módosításai:

·           A 3 havi BUBOR közzétételi helyének pontosítása.

·           Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár évi mértéke 2,09%/év-ról, 2,32%/év-ra változott.

 

 

Kelt, Budapest, 2019. május 13.

 

                                                                                                      KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY VÁLTOZÁS 2019.03.26-TÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek” Általános Szerződési Feltételei és annak 1. számú mellékleteként az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye(továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2019. március 26-i hatállyal módosította (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonal található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti.

 

I.    A módosítás indoka:

 

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója és Termékleírása honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.   A főbb módosítások

 

A.)Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·           A forgóeszköz kölcsön terméken belül az alábbi két altípus került megkülönböztetésre

 

o    Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszköz kölcsön:

Futamidő:legfeljebb 1 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 6 hónap

Türelmi idő:nem értelmezhető, nincs

Tőketörlesztés:futamidő végén egy összegben vagy a hitelcélt képező ingatlan értékesítésekor egy összegben

 

o    Egyéb (nem ingatlan vásárlási célú) önálló forgóeszköz kölcsön (jellemzői megegyeznek az ÁSZF – ben korábban az éven túli forgóeszköz kölcsönnél meghatározott jellemzőkkel):

Futamidő:a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - legfeljebb 6 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 1 év

Türelmi idő:legfeljebb 1 évazzal, hogy a rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő

Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben

 

·           A kondíciók között lehetőségként bevezetésre került az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár – PV-HFIX.

 

·           A biztosítékoknál a minimum óvadéki összegének meghatározása a korábbi 12 havi ügyleti kamat + kezelési költség összege helyett a hiteldöntés meghozatalakor érvényes 6 havi ügyleti kamat + kezelési költség összegére módosult.

 

·           A kölcsön igénybevételét kizáró feltételek pontosításra, valamint kiegészítésre kerültek.

 

B.)A Hirdetmény főbb módosítása:

 

A kondíciók között lehetőségként bevezetésre került az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár – PV-HFIX

 

 

Budapest, 2019. március 26.

 

 

                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

ÚTON A SEGÍTSÉG

Hitel a fuvarozó vállalkozások számára, amely segít á1thidalni az útdíj fizetés okozta nehézségeket
 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél (NÚSZ) regisztrált kis-és középvállalkozások az általuk üzemeltetett, útdíj fizetésre kötelezett gépjárművekre, járművenként maximum 1 millió forintos, rulírozó jellegű - azaz visszafizetés esetén ismételten, akár többször is igénybe vehető - forgóeszközhitelt (a továbbiakban: Útdíj hitel) igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram keretében.
 

MIÉRT KEDVEZŐ?

  • Kezdő vállalkozások is igényelhetik,
  • az igényelhető hitel összege nem függ a vállalkozás korábbi árbevételétől vagy bankszámlaforgalmától,
  • a 80%-os állami készfizető kezességvállalás következtében az Útdíj hitel mögé biztosítékként nem szükséges ingó vagy ingatlanfedezet, ill. magánszemély kezességvállalása sem,
  • az évi 4 %-os állami kamattámogatásnak köszönhetően az Útdíj hitel nettó kamata jelenleg csupán 2,86% /év (1 havi BUBOR + 1,5%/év)¹, 
  • gyorsan és egyszerűen igényelhető az ország közel 70 pontján,
  • egyszerűsített hitelbírálatot követően egy-két héten belül hitelhez juthat minimum 200 ezer maximum 1 millió forint összegben, 1 éves futamidőre.

 

KIK IGÉNYELHETIK?

Az Útdíj Hitelt olyan e-útdíj fizetésre kötelezett, a NÚSZ Zrt-nél regisztrált, érvényes közúti áruszállítási igazolvánnyal vagy árutovábbítási engedéllyel rendelkező devizabelföldi kis- és középvállalkozások igényelhetik, amelyeknek nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, nem minősülnek tartósan veszteségesnek, továbbá megfelelnek az ÚtdíjHitelprogram Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt valamennyi egyéb feltételnek.

 

A HITEL TÖRLESZTÉSE

A tőke visszafizetése a futamidő végén egy összegben esedékes. A futamidő alatt visszafizetett kölcsönösszeg a rendelkezésre tartási időn belül újra felhasználható.

 

HOL IGÉNYELHETŐ?

A fuvarozó vállalkozások az igényléseket a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-nél, továbbá a KAVOSZ Zrt.–nél, illetve a VOSZ és a területi kereskedelmi és iparkamarák és egyéb szerződött partnerek irodáiban nyújthatják be az ország közel 70 pontján.

 

KÉRDÉSE VAN?

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em.

06 1 302 0866

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

[1]A nettó kamat az állami kamattámogatással csökkentett, ügyfél által ténylegesesen fizetendő kamat mértékét jelenti, amely a jelen tájékoztató készítésének napján - 2015. december 12-én - 1 havi BUBOR=1,35% alapul vételével került meghatározásra.

 

TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. 2015. szeptember 16-i hatállyal az alábbi dokumentumait módosította:

ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-ig megkötésre került ügyletekre vonatkozóan
ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-át követően megkötött ügyletekre vonatkozóan

A részletekről az alábbi Hirdetményből tájékozódhat.

Kelt, Budapest, 2015. szeptember 16.ÚTDÍJ HITELPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK módosítása


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚTDÍJ HITELPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elnevezésű dokumentum 2014. június 30-ával jóváhagyásra és módosításra került. A módosított ÁSZF az alábbi elérési útvonalon található meg: Útdíj Hitelprogram/ Szabályzatok, tájékoztatók/Hatályos dokumentumok/ Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

A módosítás főbb rendelkezéseiről az alábbi Hirdetményből tájékozódhat.

 

Tájékoztatás a 2014.03.15-étől hatályos módosításokról


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. 2014. március 15-ei hatállyal az alábbi dokumentumait módosította:

• ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-ig megkötésre került ügyletekre vonatkozóan
• ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-át követően megkötött ügyletekre vonatkozóan
• ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK (ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL ÉS ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
• KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A módosítás főbb indoka:

Jogszabályváltozás:
• 2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)
• 2014. január 1-én hatályba lépett a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)

Részletek a csatolt hirdetményben:

HIRDETMÉNY
 

 

AZ ÚTDÍJ HITELPROGRAM – kedvezményes hitel, még egyszerűbben


Az augusztus közepe óta igényelhető Útdíj Hitel nagy népszerűségnek örvend a fuvarozó vállalkozások körében.
A hitelnyújtó KAVOSZ VF folyamatosan gyűjti és értékeli az igényléssel kapcsolatos visszajelzéseket, és ezek alapján jelentős könnyítéseket vezet be november 1-jétől, így még könnyebben és gyorsabban juthatnak hitelhez a vállalkozások.

Rövidebb lett az igénylési lap, csökken a benyújtandó dokumentumok száma, valamint alacsonyabb lett a folyósítási jutalék is.
 

Tájékoztató az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programokról

"Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, ill. több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Egy vállalatcsoport tagjai egybeszámítandó kedvezményezettnek számítanak, így nem nyerhetnek el többszörös támogatást ugyanazon projekt keretében."
 

Megérkezett a segítség

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. augusztus 16-án megkezdte az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj finanszírozását szolgáló Útdíj hitelkérelmek befogadását. A fuvarozó vállalkozások az igényléseket az ország több mint 70 pontján; a KAVOSZ, a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák regisztráló irodáiban nyújthatják be.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél regisztrált kis-és középvállalkozások az általuk üzemeltetett, útdíj fizetésre kötelezett gépjárművekre, járművenként maximum 1 millió forintos, rulírozó jellegű - azaz visszafizetés esetén ismételten, akár többször is igénybe vehető - forgóeszközhitelt igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram keretében. A konstrukció segít áthidalni az úthasználat előtt fizetendő útdíj, és az akár 90 nappal később befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézségeket okozó időszakot. A hitel kizárólag az útdíj finanszírozására használható fel oly módon, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az ügyfél megbízása szerinti összeget az Útdíj Hitelből átutalja az ügyfél Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél nyilvántartott folyószámlájára, ezzel feltöltve annak egyenlegét. A hitelhez olyan devizabelföldi, mikro-, kis- és középvállalkozások juthatnak hozzá, amelyeknek nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, nem állnak csőd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt, nem számítanak tartósan veszteségesnek, valamint megfelelnek az Útdíj Hitelprogram Általános Szerződési Feltételekben foglalt egyéb feltételeknek. A hitelkonstrukcióhoz az állam 4% kamattámogatást biztosít, melynek köszönhetően az vállalkozások által fizetendő nettó kamat csupán 1 havi BUBOR+ 1,5% (jelenleg 5,5%). A hitel futamideje egy év, amely a futamidő végén meghosszabbítható. A hitel fedezetéül az állam 80 %-os mértékű készfizető kezességvállalásán túl, a hitelösszeg 20%-a, valamint 3 havi kamat együttes összegével megegyező mértékű óvadék szolgál, mely utóbbi akár a hitelkeret terhére is elhelyezhető az ügyfél által választott pénzintézetnél. A konstrukcióra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletét képező Útdíj Hitelprogram Hirdetménye, amely tartalmazza a mindenkori kondíciókat, megtalálhatóak a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. honlapján, a www.kavoszvf.hu oldalon. Az igényléseket befogadó regisztráló irodák címe, telefonszáma szintén innen érhető el. A hitelkérelmek benyújtásához előzetes időpont egyeztetés szükséges. Az irodákban dolgozó kollégák segítenek a honlapon közzétett hitelkérelmi adatlapok kitöltésében.

 

 Zajlik az Útdíj hitelkérelmek befogadása és feldolgozása


A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. megkezdte az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj finanszírozását szolgáló Útdíj hitelkérelmek befogadását. A vállalkozások az igényléseket az ország több mint 70 pontján; a KAVOSZ, a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák regisztráló irodáiban nyújthatják be. A kérelmeket befogadó regisztráló irodák címe, telefonszáma elérhető a www.kavoszvf.hu/index.php/utdij/regisztralo-irodak-utdij oldalon. Az hiteligénylések benyújtásához előzetes időpont egyeztetés szükséges. Kollégáink segítik a vállalkozásokat a hitelkérelmi adatlapok kitöltésében.
 

Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban:

2013. június 20.

A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak.

Az új rendszer azt jelenti, hogy:

  • a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
  • a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
  • amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
  • az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!

A fentiek alapján módosul a Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje D.4. fc pontja.

A tájékoztatást az NFÜ honlapján olvashatják:
http://www.nfu.hu/tajekoztatas_a_mikrovallalkozasok_fejlesztese_cimu_palyazati_kiiras_tamogatoi_okirat_alairasaval_kapcsolatban

 


 

Közlemény a Kombinált Mikrohitel Program keretében a hitelszerződés megkötésére vonatkozó határidőről, valamint a határidő túllépés alapján várható intézkedésekről:

A hitelszerződés megkötésére vonatkozó határidő és a hitelszerződés határidejének túllépése esetén várható intézkedések:

A „Mikrovállalkozások fejlesztése című, GOP-2011-2.1.1./M és KMOP-2011-1-2-1/M jelű pályázati felhívás F.3.1. A hitelszerződés és a Támogatói Okirat megkötésének feltételei pontjában foglaltak szerint: „A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatásról hozott támogatói döntéstől számított 90 napon belül köteles megkötni a hitelszerződést a Közvetítővel. Amennyiben ezen határidő elmulasztására a Kedvezményezettnek fel nem róható okból kerül sor, a Támogató a határidőt hivatalból, vagy a Közvetítő vagy a Kedvezményezett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.”

Amennyiben a kedvezményezettek a hitelszerződés megkötésére rendelkezésre álló határidőn belül nem kötik meg a visszatérítendő támogatáshoz kapcsolódó hitelszerződést, a MAG Zrt. a GOP-2011-2.1.1./M, KMOP-2011-1-2-1/M támogatói jogviszonyt egyoldalú elállással felbontja, azaz a támogatói okiratot visszavonja. A támogatói okirattól való elállásról a MAG Zrt. a kedvezményezettet és a pénzügyi közvetítőt tértivevényes levélben értesíti.

A hitelszerződés megkötésére vonatkozó határidő 60 nappal való meghosszabbítása:

Az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott hosszabbítási kérelmet kizárólag a hitelügyletet kezelő pénzügyi közvetítőn keresztül – a pénzügyi közvetítő által aláírt, az MV Zrt.-nek címzett, a hosszabbítást alátámasztó, közvetítői támogató levél birtokában – bírálja el. Tekintettel a program során alkalmazott eljárásrendre, a szerződéskötés hosszabbítási kérelem elbírálásának eredményét az Irányító Hatóság az MV Zrt.-n keresztül a pénzügyi közvetítőnek elektronikus levél formájában küldi meg, aki a bírálat eredményének birtokában egyenként értesíti a végső kedvezményezetteket.

A pénzügyi közvetítő eljárása a támogatói okirat visszavonása esetén:

A támogatói okirattól való egyoldalú, MAG Zrt. általi elállást követően a Kombinált Mikrohitel Program keretében nem köthető hitelszerződés!

Amennyiben a Támogatói Okirat visszavonásra kerül – tekintettel arra, hogy a vissza nem térítendő pályázatok lezárása okán a KMOP-2011-1.2.1/M végső kedvezményezett részére nem lehetséges ismételten a vissza nem térítendő támogatásra pályázatot benyújtani a pénzügyi közvetítő eláll a hitelszerződés megkötésétől.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő és a kedvezményezett a MAG Zrt. hivatalos, egyoldalú elállásról szóló tájékoztatását követően köti meg a hitelszerződést, az MV Zrt. jogosulatlan forrásfelhasználás vizsgálatot fog kezdeményezni.

 

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt megkezdte az Új Széchenyi Hitel Program keretében az Új Széchenyi Beruházási Hitel és az Új Széchenyi Forgóeszközhitel forgalmazását.

Mivel a "Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határideje 2013. február 8-án lejárt, javasoljuk figyelmükbe ezen két új konstrukciónkat, amely működési múlttól függetlenül, kis-és középvállalkozások számára kínál kedvezményes beruházási, illetve forgóeszközök beszerzésére fordítható hiteleket, maximum 9% kamat mellett, akár 50 millió Ft-ig, a vidékiesnek minősülő településeken is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ÚSZH (GOP) Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül sor. A konstrukciókkal kapcsolatos részletes információkat a honlapunk Új Széchenyi Hitel Program menüpontja tartalmazza.