ÚJ SZÉCHENYI HITELPROGRAMOK (ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL) GYAKORI KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

 

1.      Hol adható be az Új Széchenyi Hitel Programokra (USZH) vonatkozó hitelkérelem?

A KAVOSZ Zrt., mint közvetítőnk  központi irodáiban, ill. országosan a honlapunkon szereplő VOSZ és területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

2.      Kik igényelhetik az USZH Beruházási Hitelt?

Mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) .
A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek:

  • Középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.
  • Kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
  • Mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

3.      Egyéni ügyvéd jogosult-e a támogatásra?

Nem, támogatásra csak jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.

4.      Meddig vehető igénybe a hitel?

Az igénybevétel lehetséges végső határideje 2015. december 31. (vagy esetleges forráskimerülés esetén az NFÜ vagy MvZrt. honlapján közzétett határidő). 

5.      Lehet-e üzletrészt vásárolni az Új Széchenyi Beruházási Hitelből?

Nem lehet.

6.      Futamidő közben változhat-e a kamat, tekintettel arra, hogy BUBOR-alapú?

Igen, az alapkamat a BUBOR változásához igazodva kamatperiódusonként változik, a kamatfelár viszont a futamidő alatt változatlan marad. Az ügyleti kamat (alapkamat + kamatfelár) maximális mértéke azonban nem lépheti túl az évi 9%-ot.

7.      Mekkora minimális önerő szükséges az USZH hitel(ek)hez?

A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a.

8.      Milyen díjtételek kerülnek felszámításra a hitelügylet során?

·         szerződéskötésig NINCS díjfizetési kötelezettség

·         szerződéskötéskor egyszeri 50.000,-Ft, függetlenül a szerződött összegtől és futamidőtől

·         szerződésmódosítás (pl:. fedezetcsere, fedezet kiengedés, részleges előtörlesztés miatti szerződésmódosítás, stb.)  esetén a szerződésmódosítási díj 30.000,-Ft

·         Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat – jelenleg ügyleti kamat+ 10 %/év - és  egyéb díjak (felszólító levél díja, végrehajtási díj stb.).

 

9.      Törleszthető-e a hitel készpénzes befizetéssel vagy átutalással?

Alapesetben a törlesztés csoportos beszedési megbízás keretében történik. Különleges esetekben (pl. csoportos beszedés keretében nem sikerült a törlesztőrészlet beszedése, úgy az Ügyfél fizetési kötelezettségeit átutalás révén is teljesítheti).

10.  Lehet-e szoftvert (immateriális javakat) beszerezni az Új Széchenyi Hitelből?

Igen, az Új Széchenyi Beruházási Hitel felhasználható erre.

11.  Finanszírozható-e USZH Beruházási Hitel keretében a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz?

Igen, de az adott Projekten  belül a Forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a folyósított teljes hitelösszeg 30%-át.

12.  Takarítás finanszírozható-e az Új Széchenyi Hitelből?

Igen, az Új Széchenyi Forgóeszközhitel keretein belül szolgáltatás is elszámolható.

13.  Rendelkezhet-e egy vállalkozás egy időben egyszerre több Új Széchenyi Hitelügylettel?

Igen, de az egyes hitelkérelmeknek külön-külön hitelcélokra kell vonatkozniuk.

14.  Elfogadható-e tagi kölcsön a saját erő meglétének igazolására?

Igen.

15.  Finanszírozható-e a visszaigényelhető ÁFA összege?

Nem!

16.  Vásárolható-e ingatlan az igénylő vállalkozás közvetlen tulajdonosától vagy vezető tisztségviselőjétől?

Nem.

17.  Mit tartalmaz egy bővített adóigazolás?

Azon túl, hogy tanúsítja, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása; az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás, EVA, SZJA bevallás bizonyos adatait.

18.  Aláírás-minta benyújtható-e aláírási címpéldány helyett?

Igen, amennyiben ugyanaz az ügyvéd készítette, aki az utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést, ill. aki a változásbejegyzési kérelemnél eljárt.

19.  Szükséges-e vállalkozói múlt megléte az Új Széchenyi Hitelek igényléséhez?

Nem, akár kezdő vállalkozások is benyújthatnak USZH hitelkérelmet.

20.  Elfogadnak-e saját értékbecslést a hitel mögé felajánlott ingatlanfedezetről?

Nem, Társaságunk csak a vele szerződött értékbecslők valamelyike által készített értékbecslést fogadja el. Hitelkérelem Társaságunk részére történő benyújtási szándéka esetén kérjük, töltse ki és juttassa el részünkre a honlapunkon található megrendelőlapot az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a 36 1 302 0847 faxszámra. Az értékbecslés elkészíttetésének díja a hiteligénylőt terheli.

21.  Igényelhet-e Új Széchenyi Hitelt olyan vállalkozás, amely részesült már a de minimis támogatásban?

Igen, amennyiben a Vállalkozás az adott és az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült, ill. részesülne a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett csekély összegű (de minimis) támogatásban.

22.  Mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás igényelhet-e Új Széchenyi Hitelt?

Nem igényelhetnek USZH-t a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai, valamint az EK rendelet I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások, valamint azon vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (adóalapba beszámító bevételének) több mint 50 %-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki.

23.  Lehet-e USZH-ből vidékies településen megvalósuló beruházást végrehajtani?

Igen, az Új Széchenyi Hitelből vidékies településen lévő beruházások is finanszírozhatók.