HIRDETMÉNYVÁLTOZÁS 2019.05.13-TÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak 1. számú mellékleteként az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye (továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2019. május 13-i hatállyal módosította.

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata Társaságunk honlapján a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítások döntő többsége a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, valamint a már meglévő kölcsönszerződéseket is érintő változások az Ügyfelek részére nem hátrányosak. A már meglévő kölcsönügyleteket is érintő változások a jelen tájékoztatóban színes betűvel kerültek jelölésre.

 

I.     A módosítás indoka:

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója és Termékleírása honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.    A főbb módosítások

 

A.)  Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·           A forgóeszköz kölcsön terméken belül további altípus került megkülönböztetésre, így az Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszköz kölcsönés Egyéb(nem ingatlan vásárlási célú) önálló forgóeszköz kölcsön mellé bevezetésre került azIngatlanvásárlási célú (éven túli) önálló forgóeszköz kölcsön is.

·           Ingatlanvásárlási célú (éventúli) önálló forgóeszköz kölcsön legfontosabb jellemzői:

Futamidő:a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - maximum 6 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 1 év

Türelmi idő:maximum 1 év azzal, hogy a rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő

Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben

·           Ügyfél csoport fogalmának bevezetés és meghatározása; ügyfélcsoportonként legfeljebb 300 millió forint kölcsön nyújtható.

·           A kölcsön igénybevételét kizáró feltételeknél a nehéz helyzetben lévő vállalkozás értelmezésénélahivatkozás pontosításrakerült.

·           A 3 havi BUBOR közzétételi helyének pontosítása.

·           A finanszírozás tárgyára vonatkozó szabályok - beleértve az értékesítésre vonatkozó szabályokat is - módosításra/kiegészítésre kerültek az alábbiak szerint:

-       Éven túli ingatlanvásárlási célú önálló forgóeszköz kölcsön esetén: a finanszírozás tárgyát képező ingatlan értékesítésre – amennyiben az a biztosítéki rendszer részét képezi, azaz a kölcsön biztosítéka – kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, és csak akkor, ha a Konstrukcióban előírt - a Társaság által meghatározottak szerint számított - 120 %-os ingatlan fedezeti előírás teljesül. A finanszírozás tárgyát képező ingatlan értékesítését követő hat hónapon belül, az aktuális kintlévőség 111%-át maghaladó értékben megvalósuló újabb ingatlan vásárlása kötelező előírás a teljes futamidő alatt.

 

-       Projektfinanszírozás esetén:amennyiben a kölcsön célja társasház építés, az egyes albetétek értékesítése a kölcsön (albetét) arányos törlesztését vonja maga után.

 

B.)A Hirdetmény főbb módosításai:

·           A 3 havi BUBOR közzétételi helyének pontosítása.

·           Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár évi mértéke 2,09%/év-ról, 2,32%/év-ra változott.

 

 

Kelt, Budapest, 2019. május 13.

 

                                                                                                      KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

ARCHÍV HÍREK