HIRDETMÉNY VÁLTOZÁS 2019.03.26-TÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek” Általános Szerződési Feltételei és annak 1. számú mellékleteként az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye(továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2019. március 26-i hatállyal módosította (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonal található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti.

 

I.    A módosítás indoka:

 

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója és Termékleírása honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.   A főbb módosítások

 

A.)Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·           A forgóeszköz kölcsön terméken belül az alábbi két altípus került megkülönböztetésre

 

o    Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszköz kölcsön:

Futamidő:legfeljebb 1 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 6 hónap

Türelmi idő:nem értelmezhető, nincs

Tőketörlesztés:futamidő végén egy összegben vagy a hitelcélt képező ingatlan értékesítésekor egy összegben

 

o    Egyéb (nem ingatlan vásárlási célú) önálló forgóeszköz kölcsön (jellemzői megegyeznek az ÁSZF – ben korábban az éven túli forgóeszköz kölcsönnél meghatározott jellemzőkkel):

Futamidő:a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - legfeljebb 6 év

Rendelkezésre tartási idő:legfeljebb 1 év

Türelmi idő:legfeljebb 1 évazzal, hogy a rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő

Tőketörlesztés: havonta egyenlő részletekben

 

·           A kondíciók között lehetőségként bevezetésre került az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár – PV-HFIX.

 

·           A biztosítékoknál a minimum óvadéki összegének meghatározása a korábbi 12 havi ügyleti kamat + kezelési költség összege helyett a hiteldöntés meghozatalakor érvényes 6 havi ügyleti kamat + kezelési költség összegére módosult.

 

·           A kölcsön igénybevételét kizáró feltételek pontosításra, valamint kiegészítésre kerültek.

 

B.)A Hirdetmény főbb módosítása:

 

A kondíciók között lehetőségként bevezetésre került az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár – PV-HFIX

 

 

Budapest, 2019. március 26.

 

 

                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

ARCHÍV HÍREK