HIRDETMÉNY


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” (korábbi elnevezés: „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”) Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak 1. számú mellékleteként az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program (korábbi elnevezés: Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”) Hitelügyleteinek Hirdetménye (továbbiakban: Hirdetmény) elnevezésű dokumentumait 2021. február 15-i hatállyal módosította .
 
Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.hu oldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti, kivéve a Hirdetmény módosítása/pontosítása, amely a már megkötött kölcsönszerződésekre is vonatkozik, viszont annak tartalma csak pontosítás, az abban szereplő díjtételek mértéke a korábbihoz képest nem változott.

I.    A módosítás indoka:
 
Az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” (korábbi elnevezés: „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II”) keretében (továbbiakban: Program) refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. még a tavalyi évben módosította a Program elnevezését, valamint Programra vonatkozó Termékleírást és Útmutatót, amelyek alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben átvezetésre került az új elnevezés és jelen módosítás keretében pedig a tartalmi módosítások is átvezetésre kerültek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója, a Termékleírás és a Függelék honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok

 
II.   A főbb módosítások
 
Az ÁSZF főbb módosításai:

az ÁSZF elnevezésében a jövőben kizárólag a konstrukció új elnevezése „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” jelenik meg;

a saját erő fogalma változott, annak összegét az ügyfél biztosítja, amely minden állami támogatástól, uniós finanszírozástól mentes kell, hogy legyen;

Ügyfélcsoportnál kiegészítésre került az adható hitelösszeg maximuma azzal, hogy az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program és az MFB Krízis Hitel keretében együttesen max. 500 millió forint kölcsön nyújtható egy ügyfélcsoport részére;

kizáró feltételekben módosulás következett be, mivel korábban kizárt volt az olyan vállalkozás, amelynek adószámát felfüggesztették, a jelenlegi kizáró feltétel az, ha a vállalkozás adószámát törölték;

az ügyfél általi nyilatkozatok tartalmára és az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések pontosításra kerültek;

a Program keretében nyújtott kölcsön (finanszírozás) támogatási kategóriáira vonatkozóan a korábbiakhoz képest módosításra került sor, amelynek következtében a módosult szabályok a következők:


Nem agrár vállalkozás Ügyfelek támogatási kategóriái:
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

Agrárvállalkozás Ügyfeleknek nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:
a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás
b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás
- elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),
- mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)
Elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével
c) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;
d) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:
- regionális beruházási támogatás (14. cikk)
- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

Forgóeszközhitel kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás lehet.


A Hirdetmény főbb módosítása:

az Hirdetmény elnevezésében a jövőben kizárólag a konstrukció új elnevezése - „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” - jelenik meg;

MFB által alkalmazott változó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) közzétételre került 2021. évre is, amelynek mértéke nem változott - azaz 2021.01.01. napjától is 2,12 %/év -, azonban a Hirdetmény szövegezése pontosításra/kiegészítésre került.

Kelt, Budapest, 2021. február 15.
 
 
                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton adunk tájékoztatást, hogy az MFB Zrt. a 2018. április 27-ével meghirdetett MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. (PVRKII.) hitelprogram elnevezését 2020. július 1-i hatállyal megváltoztatta.

 

A hitelprogram új neve:

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

 

A program keretében Ügyfeleink és Társaságunk között korábban létrejött hatályos hitelszerződéseket a névváltozás nem érinti, ezen okból a hitelszerződések módosítása nem szükséges.

 

A programra vonatkozó módosított Termékleírás és Útmutató az MFB Zrt. honlapján a https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii-t101-p101

és Társaságunk honlapján a https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok elérési helyen található meg.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a 47/2020. (III. 18.) számú „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” c. Korm. rendelet, amelynek főbb rendelkezései a következőek:

-      Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

-      A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.

-      A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A feni rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek” Általános Szerződési Feltételei és annak 1. számú mellékleteként az „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye(továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2020. február 20-i hatállyal módosította (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti, kivéve az MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulását, amelynek aktuális mértéke a Hirdetményben közzétételre került.

 

I.    A módosítás indoka:

 

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója, a Termékleírása és a Függelék honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.   A főbb módosítások

 

A.)   Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·         agrárvállalkozások, illetve agrár tevékenységek is finanszírozhatóak a Konstrukció keretein belül;

 

·         a Konstrukció keretében nyújtott kölcsön (finanszírozás) a korábbiakhoz képest további támogatási kategóriákon keresztül érhető el, amelyek a következőek:

Nem agrár vállalkozásÜgyfelek támogatási kategóriái:

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

 

Agrárvállalkozás Ügyfeleknek nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:

A) Mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén:

a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás

b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás

- elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),

- mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)

 

B) Nem mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén

Agrárvállalkozások részére a Program keretében, nem közvetlenül a mezőgazdasági tevékenység végzésére (az elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével) általános csekély összegű és általános csoportmentességi támogatási kategóriák alapján az alábbiak szerint nyújtható támogatás:

a) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:

- regionális beruházási támogatás (14. cikk)

- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

 

·         az MFB Zrt. bevezette a Függeléket, amely a különböző támogatásokkal kapcsolatos valamennyi szabályt tartalmaz, és amire a módosított ÁSZF is hivatkozik;

·          

·         módosult, illetve kiegészítésre került az ügyfél csoport fogalma;

 

·         a beruházási hitelnél a rendelkezésre tartási és a türelemi idő módosult, az új rendelkezések a következőek:

 

A kölcsön futamideje a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - maximum 10 év. A Hitel futamidejét összhangbakell hozni a Hitelből beszerzett tárgyi eszközök várható amortizációs idejével.

A Társaság a szerződéskötés dátumához képest

-       ingatlan építés esetén legfeljebb 23 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 24 hónap türelmi időt biztosíthat,

-        ingatlan vásárlás és/vagy felújítás, valamint tárgyi eszköz és hozzá kapcsolódó immateriális javak esetén legfeljebb 11 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 12 hónap türelmi időt biztosíthat,

azzal a korlátozással, hogy a rendelkezésre tartási idő csak rövidebb lehet , mint a türelmi idő.

 

B.)   A Hirdetmény főbb módosítása:

 

·         módosult az előtörlesztési díj a korábbi egységes maximum 5% helyett az Ingatlanvásárlási célú önálló forgóeszközhitel esetén: maximum 1,5%, minden egyéb esetben maradt a maximum 5 %.

·         MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulása, amely a már megkötött és hatályos kölcsönszerződéseket is érinti:

A RKV2.1. mértéke 2020. január és 2020. március 31. között 2,62%/év, 2020. április 1. napjától 2,12%/év.

 

 

Budapest, 2020. február 20.

 

 

                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.


 

ARCHÍV HÍREK