HIRDETMÉNY
késedelmi kamatmaximumról
 
2022. november 9. napján – a Magyar Közlöny 183. számában – megjelent a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet).
A 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: Veszélyhelyzet) ideje alatt a késedelmi kamatkövetelés 2022. november 10. napjától legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.
A 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján Társaságunknál az alábbi hitelkonstrukciók keretében létrejött és fennálló hitelügyletek vonatkozásában az adott hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetményben és a megkötött kölcsön-, illetve hitelszerződésekben meghatározott késedelmi kamat mértéke az irányadó azzal, hogy a Veszélyhelyzet ideje alatt annak mértéke nem haladhatja meg a 25%/év mértéket.
A 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet rendelkezéseivel érintett hitelkonstrukciók a következők:
 
 •  MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció
 •  MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Konstrukció
 •  Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (Széchenyi Mikrohitel GO!, Széchenyi Mikrohitel MAX, Széchenyi Mikrohitel MAX+)
 
Kelt, Budapest, 2023. február 10.
 

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

 

HIRDETMÉNY

agrártevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó moratóriummal kapcsolatban
                                                                             

 

2022. augusztus 8. napján - Magyar Közlöny 133. számában - megjelent a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetésérőlszóló 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendelet). Megjelent továbbá a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet is (a továbbiakban: 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet).

 

A 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendelet főbb rendelkezései a következők:

 • A 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendeletszerinti jogosult adósnak a hitelezőhöz – KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez (a továbbiakban: Társaság) – benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap.

 • A 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendeletszerinti jogosult adós részére a Társaság által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) a Társaság az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti meg.

 • A fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart.

 • A fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik,

 • Az adós fizetési moratóriumra vonatkozó kérelem benyújtására akkor jogosult, ha

a) növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

 • A kérelem benyújtására 2022. szeptember 15. napjáig tartó, jogvesztő határidőbenvan lehetőség (azaz a kérelemnek a Társaságnál legkésőbb 2022. szeptember 15-én rendelkezésre kell állnia, a határidő elmulasztása esetén „kimentési lehetőség” nincs).

 • A Társaságnak, mint hitelezőnek a 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül tájékoztatnia kell az adós ügyfeleit a 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet 1. számú melléklete szerinti szöveg alkalmazásával.

 • A Társaság a 292/2022. (VIII.8.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve a 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet 1. számú melléklete szerinti szöveg alkalmazásával és az alábbi kiegészítéssel - tekintettel arra, hogy a Társaság pénzügyi vállalkozás, azaz nem bankként működik, így ebből adódóan sem bankfiókkal, sem azonosításra alkalmas online felülettel/rendszerrel nem rendelkezik - honlapján, jelen Hirdetmény formájában tájékoztatja az érintett vállalkozásokat:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,

a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. vállalkozás, illetve annak képviselője személyesen nyújthatja be Társaságunkhoz a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez, székhelyünkön, legkésőbb 2022. július 31. napjáig minden hétköznap 8:00 és 16:30 között az alábbi címen: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em. (Westend irodaház A. lépcsőház). A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

 

A moratóriumra vonatkozó kérelemmel/nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás:

 

A 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet szerinti – „Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről”– ide kattintva érhető el: Nyilatkozat >>

 

A fentiek alapján a 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat megtételével, illetve benyújtásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk (a Társaság vállalkozásoknak minősülő és a moratórium igénybevételére jogosult adósai gazdasági társasági vállalkozási formában működnek, így a tájékoztatás is ennek megfelelően készült):

 

 1. Gazdasági társaságnak minősülő vállalkozás esetén annak cégnyilvántartás szerinti képviselőjének, együttes képviseli jog esetén mindkét arra jogosult képviselőnek kell a nyilatkozatot személyesen megtenni, azaz cégszerűen aláírni és a Társaság részére benyújtani;

 2. Amennyiben nem a hitel, illetve kölcsönszerződést aláíró képviselő(k) járnak el a nyilatkozat megtételkor, illetve benyújtáskor, úgy szükséges eredetiben a nyilatkozatot aláíró(k) közjegyzői aláírási címpéldánya vagy az ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta, amennyiben ez utóbbi megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló2006. évi V. törvény9. § -ban foglalt rendelkezéseknek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az „ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi”, ezért ezen esetben szükséges a változásbejegyzési kérelem e-szignós formában előzetesen az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre megküldeni.

 3. Meghatalmazás alapján történő nyilatkozattétel esetén a meghatalmazásnak egyértelműen és beazonosíthatóan kell tartalmaznia a meghatalmazó vállalkozást és a meghatalmazott személyt, az adós vállalkozás helyett és nevében a nyilatkozat megtételére vonatkozó felhatalmazást, valamint a 2. pontban megjelölt esetben a meghatalmazó nevében aláíró képviselő vonatkozásában a közjegyzői aláírási címpéldányt vagy ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát is szükséges eredetiben benyújtani.

 4. A személyesen megjelent vállalkozásnak, illetve a vállalkozás képviselőjének, illetve a meghatalmazott személynek az alábbi érvényes dokumentumok bemutatásával szükséges igazolnia magát:

 5. Személyazonosító okmányként a következő dokumentumok fogadhatók el:

 6. Személyi igazolvány

 7. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya)

 8. Ideiglenes személyazonosító igazolvány

 9. Útlevél és lakcímkártya

 10. Vezetői engedély (fényképes) és lakcímkártya

 

A Társaság a moratóriummal kapcsolatos esetleges további információkról, értelmezésekről, illetve ennek következtében történő változásokról a honlapján Hirdetmény formájában tájékoztatja ügyfeleit.

 

Kelt, Budapest, 2022. augusztus 16.

 

 

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY

 

moratórium meghosszabbításával kapcsolatban

2022. június 20. napján - Magyar Közlöny 101. számában - megjelent az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 216/2022. (VI.17.) Korm. rendelet). Megjelent továbbá a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 8/2022. (VI.20.) MK rendeletis (a továbbiakban: 8/2022. (VI.20.) MK rendelet).

A 216/2022. (VI.17.) Korm. rendelet főbb rendelkezései a következők:

 • A jelenlegi fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart(azaz ezen határidőig meghosszabbodott) és a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig meghosszabbodik.

 • A moratóriumos ügylettel érintett adós vállalkozás ezirányú - 8/2022. (VI.20.) MK rendelet szerinti -, a hitelező – KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére benyújtott kérelmére – „Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről”- a moratórium 2022. december 31. napjáigmeghosszabbodik.

 • Kérelmet az az adós vállalkozás nyújthat be, amely jelenleg moratóriummal érintett és a moratórium folytatására vonatkozó kérelmet az alábbiakban meghatározott határidőben a Társaság részére benyújtja.

 • A kérelem benyújtására 2022. július 31. napjáig tartó, jogvesztő határidőben van lehetőség (azaz a kérelemnek a Társaságnál legkésőbb 2022. július 31-én rendelkezésre kell állnia, a határidő elmulasztása esetén „kimentési lehetőség” nincs.

 • A Társaságnak, mint hitelezőnek a 216/2022. (VI.17.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül tájékoztatnia kell az adós ügyfeleit a 8/2022. (VI.20.) MK rendelet 1. számú melléklete szerinti szöveg alkalmazásával.

 • A Társaság a 216/2022. (VI.17.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve a 8/2022. (IX.15.) MK rendelet 1. számú melléklete szerinti szöveg alkalmazásával és az alábbi kiegészítéssel - tekintettel arra, hogy a Társaság pénzügyi vállalkozás, azaz nem bankként működik, így ebből adódóan sem bankfiókkal, sem azonosításra alkalmas online felülettel/rendszerrel nem rendelkezik - honlapján, jelen Hirdetmény formájában, valamint levélben és e-mailen is tájékoztatja az érintett vállalkozásokat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. A moratórium igénybevételére vonatkozó kérelmét a mellékelt nyilatkozat minta alkalmazásával a vállalkozás, illetve annak képviselője személyesen nyújthatja be Társaságunkhoz a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez, székhelyünkön, legkésőbb 2022. július 31. napjáig minden hétköznap 8:00 és 16:30 között az alábbi címen: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em. (Westend irodaház A. lépcsőház). A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

 

A moratóriumra vonatkozó kérelemmel/nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás:

 

A 8/2022. (VI.20.) MK rendelet szerinti – „Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről”– ide kattintva érhető el: Nyilatkozat >>

A fentiek alapján a 8/2022. (VI.20.) MK rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat megtételével, illetve benyújtásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk (a Társaság vállalkozásoknak minősülő és a moratórium igénybevételére jogosult adósai gazdasági társasági vállalkozási formában működnek, így a tájékoztatás is ennek megfelelően készült):

 

 1. Gazdasági társaságnak minősülő vállalkozás esetén annak cégnyilvántartás szerinti képviselőjének, együttes képviseleti jog esetén mindkét arra jogosult képviselőnek kell a nyilatkozatot személyesen megtenni, azaz cégszerűen aláírni és a Társaság részére benyújtani;

 2. Amennyiben nem a hitel, illetve kölcsönszerződést aláíró képviselő(k) járnak el a nyilatkozat megtételkor, illetve benyújtáskor, úgy szükséges eredetiben a nyilatkozatot aláíró(k) közjegyzői aláírási címpéldánya vagy az ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta, amennyiben ez utóbbi megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló2006. évi V. törvény9. § -ban foglalt rendelkezéseknek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az „ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi”, ezért ezen esetben szükséges a változásbejegyzési kérelem e-szignós formában előzetesen az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre megküldeni.

 3. Meghatalmazás alapján történő nyilatkozattétel esetén a meghatalmazásnak egyértelműen és beazonosíthatóan kell tartalmaznia a meghatalmazó vállalkozást és a meghatalmazott személyt, az adós vállalkozás helyett és nevében a nyilatkozat megtételére vonatkozó felhatalmazást, valamint a 2. pontban megjelölt esetben a meghatalmazó nevében aláíró képviselő vonatkozásában a közjegyzői aláírási címpéldányt vagy ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát is szükséges eredetiben benyújtani.

 4. A személyesen megjelent vállalkozásnak, illetve a vállalkozás képviselőjének, illetve a meghatalmazott személynek az alábbi érvényes dokumentumok bemutatásával szükséges igazolnia magát:

- Személyazonosító okmányként a következő dokumentumok fogadhatók el:

- Személyi igazolvány

- Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya)

- Ideiglenes személyazonosító igazolvány

- Útlevél és lakcímkártya

- Vezetői engedély (fényképes) és lakcímkártya

 

A Társaság a moratóriummal kapcsolatos esetleges további információkról, értelmezésekről, illetve ennek következtében történő változásokról a honlapján Hirdetmény formájában tájékoztatja ügyfeleit.

 

Kelt, Budapest, 2022. június 23.

 

 

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Széchenyi Mikrohitel Konstrukció” Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak 1. számú mellékleteként a „Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Hirdetménye” (a továbbiakban: Hirdetmény) elnevezésű dokumentumait 2022. január 1-i hatállyal módosította, tekintettel a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióra (a továbbiakban: Konstrukció) irányadó, KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikohitel Konstrukció Szabályzata és mellékletei 2022.01.01. hatállyal történő módosulására.

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.hu oldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/szechenyi-mikrohitel-go/szabalyzatok-tajekoztatok-2

 

2021. december 31-ig a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodái részére személyes ügyintézés keretében benyújtásra kerülő igénylések esetén a jelen ÁSZF és Hirdetmény hatálybalépését megelőző hatályos ÁSZF és Hirdetmény rendelkezései az irányadóak ( Archív dokumentumok >> )

 

 

A 2022. január 1. napjától hatályos ÁSZF és Hirdetmény főbb módosításai a következőek:

 

 • Átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatás az ÁSZF feltételei szerint, a mindenkor hatályos Átmeneti keretszabály rendelkezéseivel összhangban 2021.12.31. helyett 2022. június 30-áig létrejött hitelügyletekhez nyújtható.
 • A Konstrukcióval a mikrovállalkozások mellett a jövőben kisvállalkozások is résztvehetnek.
 • A Konstrukcióban a jövőben a járműveken belül kifejezetten csak kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) - beleértve a vontatókat és a mezőgazdasági erőgépeket és vontatmányaikat is - finanszírozása lehetséges.
 • TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a hiteligénylő vállalkozás  225 000 euró helyett 290  000 euró keretösszegű átmeneti vagy 25 000 euró keretösszegű mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást, TEÁOR’08 016, 017, 02 tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a hiteligénylő vállalkozás 1 800 000 euró helyett 2 300 000 euró keretösszegű átmeneti vagy 200 000 euró (közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 100 000 euró) keretösszegű általános csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást, nem agrárcélú hitelügylet 1 800 000 euró helyett

2 300 000 euró keretösszegű átmeneti vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.

 • Megkezdett beruházás abban az esetben is finanszírozható, ha a minimálisan elvárt saját erő összegén kívüli saját erő rész a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon túl került teljesítésre.
 • Az ügyleti kamat fix évi 9%-ról 10%-ra emelkedett, a kamattámogatás mérték emelkedésének köszönhetően az ügyfél által fizetendő nettó ügyleti kamat változatlansága mellett.
 • Kötelező kezessel szembeni elvárás a jövőben a magyarországi állandó lakhely.

 

 

2022. január 03.

Tájékoztatás a Széchenyi Mikrohitel GO! Konstrukcióról
 
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-nél is elérhető a mikrovállalkozások beruházási hiteligényeinek finanszírozását segítő legfeljebb 10 éves futamidejű, max. 50 MFt összegig igényelhető, teljes futamidő alatt fix kamatozású, kamattámogatás következtében évi nettó 0,5%-os kamatszintű Széchenyi Mikrohitel GO! Konstrukció.
A Konstrukció részletes feltételrendszerét a „Széchenyi Mikrohitel GO!” menüpontból letölthető Széchenyi Mikrohitel Szabályzat, illetve egyéb ott elérhető dokumentumok (pl. ÁSZF, Hirdetmény, Terméktájékoztató) tartalmazzák.
 
Budapest, 2021.11.11.

 

HIRDETMÉNY

moratórium meghosszabbításával kapcsolatban

 

2021. szeptember 15. napján – Magyar Közlöny 170. számában - megjelent a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet), valamint a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet (a továbbiakban: 6/2021. (IX.15.) MK rendelet).

 

Az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet főbb rendelkezései a következők:

 • A jelenlegi fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig tart (azaz ezen határidőig meghosszabbodott).

 • 2021. november 1. napjától a 2021. szeptemberben moratóriumos ügylettel érintett adós ezirányú - 6/2021. (IX.15.) MK rendelet szerinti – a hitelező részére benyújtott kérelmére a moratórium 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.

 • Kérelmet az az adós nyújthat be, amely 2021. szeptember hónapban él a fizetési moratóriummal (azaz amely 2021. szeptember 30. napján moratóriummal érintett).

 • A kérelem benyújtására 2021. október 1. és 2021. október 31.közötti, jogvesztő határidőben van lehetőség (azaz a kérelemnek a hitelezőnél legkésőbb 2021. október 31-én rendelkezésre kell állnia, a határidő elmulasztása esetén „kimentési lehetőség” nincs

 • A vállalkozásnak minősülő adós akkor jogosult a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet szerinti nyilatkozattal kérni a moratórium meghosszabbítását, ha a „tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.” A vonatkozó kérelemben az adósnak nyilatkoznia kell, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

 • Társaságuknak – a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-nek- mint hitelezőnek 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül, azaz legkésőbb 2021. szeptember 21. napjáig tájékoztatnia kell az adós ügyfeleit a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 1. számú melléklete szerinti szöveg alkalmazásával, amely az alábbi:

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére”

 

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 1. számú melléklete szerinti fent beidézett szöveg alkalmazásával és az alábbi kiegészítéssel adott tájékoztatást, tekintettel arra, hogy a Társaság pénzügyi vállalkozás, azaz nem bankként működik, így ebből adódóan sem bankfiókkal, sem a jogalkotói szándék szerint elvárt azonosításra alkalmas online felülettel/rendszerrel nem rendelkezik:

 

A moratórium igénybevételére vonatkozó kérelmét a mellékelt nyilatkozat minta alkalmazásával kizárólag a vállalkozás, illetve annak képviselője személyesen nyújthatja be Társaságunkhoz a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez, székhelyünkön minden hétköznap 8:00 és 16:30 között az alábbi címen: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. ép. 1. em. (Westend irodaház A. lépcsőház).”

 

A fentiek alapján a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat megtételével, illetve benyújtásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk (Társaságunk vállalkozásoknak minősülő adósai az alábbi vállalkozási formák, így a tájékoztatás is ennek megfelelően készült: egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda, gazdasági társaság):

 1. egyéni vállalkozónak vagy egyéni ügyvédnek minősülő adósnak saját magának, gazdasági társaságnak minősülő vállalkozás esetén annak cégnyilvántartás szerinti képviselőjének, együttes képviseli jog esetén mindkét arra jogosult képviselőnek, ügyvédi iroda esetén az iroda képviselőjének személyesen kell a nyilatkozatot a Társaság székhelyén megtenni, azaz cégszerűen/szabályszerűen aláírni és benyújtani;

 2. amennyiben nem a hitel, illetve kölcsönszerződést aláíró képviselő(k) járnak el a nyilatkozat megtétel, illetve benyújtáskor, úgy valamennyi vállalkozási forma esetén szükséges eredetiben a nyilatkozatot aláíró(k) közjegyzői aláírási címpéldánya, gazdasági társaságnak minősülő adós vállalkozás esetén az ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta is elfogadható, amennyiben az megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló2006. évi V. törvény9. § -ban foglalt rendelkezéseknek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az „ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi”, ezért ezen esetben szükséges a változásbejegyzési kérelem e-szignós formában előzetesen az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre megküldeni.

 3. meghatalmazás alapján történő nyilatkozattétel esetén a meghatalmazásnak egyértelműen és beazonosíthatóan kell tartalmaznia a meghatalmazó vállalkozást és a meghatalmazott személyt, az adós vállalkozás helyett és nevében a nyilatkozat megtételére vonatkozó felhatalmazást, valamint a 2. pontban megjelölt esetben a meghatalmazó nevében aláíró képviselő vonatkozásában a közjegyzői aláírási címpéldányt vagy ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát eredetiben,

 4. a személyesen megjelent vállalkozásnak, illetve a vállalkozás képviselőjének, illetve a meghatalmazott személynek az alábbi érvényes dokumentumok bemutatásával szükséges igazolnia magát:

 5. Személyazonosító okmányként a következő dokumentumok fogadhatók el:

 6. Személyi igazolvány

 7. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya)

 8. Ideiglenes személyazonosító igazolvány

 9. Útlevél és lakcímkártya

 10. Vezetői engedély (fényképes) és lakcímkártya

 

 

Társaságunk a moratóriummal kapcsolatos esetleges további információkról, értelmezésekről, illetve ennek következtében történő változásokról a honlapján Hirdetmény formájában tájékoztatja ügyfelet.

 

2021. szeptember 21.

 

 

 

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY

 


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” (korábbi elnevezés: „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”) Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és annak 1. számú mellékleteként az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program (korábbi elnevezés: Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”) Hitelügyleteinek Hirdetménye (továbbiakban: Hirdetmény) elnevezésű dokumentumait 2021. február 15-i hatállyal módosította .
 
Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.hu oldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti, kivéve a Hirdetmény módosítása/pontosítása, amely a már megkötött kölcsönszerződésekre is vonatkozik, viszont annak tartalma csak pontosítás, az abban szereplő díjtételek mértéke a korábbihoz képest nem változott.

I.    A módosítás indoka:
 
Az „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” (korábbi elnevezés: „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II”) keretében (továbbiakban: Program) refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. még a tavalyi évben módosította a Program elnevezését, valamint Programra vonatkozó Termékleírást és Útmutatót, amelyek alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben átvezetésre került az új elnevezés és jelen módosítás keretében pedig a tartalmi módosítások is átvezetésre kerültek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója, a Termékleírás és a Függelék honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok

 
II.   A főbb módosítások
 
Az ÁSZF főbb módosításai:

az ÁSZF elnevezésében a jövőben kizárólag a konstrukció új elnevezése „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” jelenik meg;

a saját erő fogalma változott, annak összegét az ügyfél biztosítja, amely minden állami támogatástól, uniós finanszírozástól mentes kell, hogy legyen;

Ügyfélcsoportnál kiegészítésre került az adható hitelösszeg maximuma azzal, hogy az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program és az MFB Krízis Hitel keretében együttesen max. 500 millió forint kölcsön nyújtható egy ügyfélcsoport részére;

kizáró feltételekben módosulás következett be, mivel korábban kizárt volt az olyan vállalkozás, amelynek adószámát felfüggesztették, a jelenlegi kizáró feltétel az, ha a vállalkozás adószámát törölték;

az ügyfél általi nyilatkozatok tartalmára és az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések pontosításra kerültek;

a Program keretében nyújtott kölcsön (finanszírozás) támogatási kategóriáira vonatkozóan a korábbiakhoz képest módosításra került sor, amelynek következtében a módosult szabályok a következők:


Nem agrár vállalkozás Ügyfelek támogatási kategóriái:
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

Agrárvállalkozás Ügyfeleknek nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:
a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás
b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás
- elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),
- mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)
Elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével
c) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;
d) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:
- regionális beruházási támogatás (14. cikk)
- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

Forgóeszközhitel kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás lehet.


A Hirdetmény főbb módosítása:

az Hirdetmény elnevezésében a jövőben kizárólag a konstrukció új elnevezése - „MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” - jelenik meg;

MFB által alkalmazott változó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) közzétételre került 2021. évre is, amelynek mértéke nem változott - azaz 2021.01.01. napjától is 2,12 %/év -, azonban a Hirdetmény szövegezése pontosításra/kiegészítésre került.

Kelt, Budapest, 2021. február 15.
 
 
                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton adunk tájékoztatást, hogy az MFB Zrt. a 2018. április 27-ével meghirdetett MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. (PVRKII.) hitelprogram elnevezését 2020. július 1-i hatállyal megváltoztatta.

 

A hitelprogram új neve:

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

 

A program keretében Ügyfeleink és Társaságunk között korábban létrejött hatályos hitelszerződéseket a névváltozás nem érinti, ezen okból a hitelszerződések módosítása nem szükséges.

 

A programra vonatkozó módosított Termékleírás és Útmutató az MFB Zrt. honlapján a https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii-t101-p101

és Társaságunk honlapján a https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-gazdasag-ujjaepitesi-hitel-program/szabalyzatok-tajekoztatok elérési helyen található meg.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a 47/2020. (III. 18.) számú „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” c. Korm. rendelet, amelynek főbb rendelkezései a következőek:

-      Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

-      A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.

-      A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A feni rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek” Általános Szerződési Feltételei és annak 1. számú mellékleteként az „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye(továbbiakban: Hirdetmény)elnevezésű dokumentumait 2020. február 20-i hatállyal módosította (a továbbiakban: ÁSZF).

 

Az ÁSZF és Hirdetmény hatályos változata társaságunk honlapján, a www.kavoszvf.huoldalon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio/szabalyzatok-tajekoztatok

 

A módosítás a jövőbeni kölcsönügyletekre vonatkozik, a már megkötött kölcsönszerződések rendelkezéseit nem érinti, kivéve az MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulását, amelynek aktuális mértéke a Hirdetményben közzétételre került.

 

I.    A módosítás indoka:

 

A „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II” Konstrukcióban refinanszírozási forrást biztosító MFB Zrt. módosította a Konstrukcióra vonatkozó Termékleírását és Útmutatóját, amely alapján az ÁSZF-ben és a Hirdetményben is átvezetésre kerültek a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által alkalmazandó feltételek. Az MFB Zrt. hatályos Útmutatója, a Termékleírása és a Függelék honlapunkon az alábbi elérési útvonalon található meg:

https://www.kavoszvf.hu/index.php/mfb-penzugyi-vallalkozas-refinanszirozasi-konstrukcio-ii/szabalyzatok-tajekoztatok

 

 

II.   A főbb módosítások

 

A.)   Az ÁSZF főbb módosításai:

 

·         agrárvállalkozások, illetve agrár tevékenységek is finanszírozhatóak a Konstrukció keretein belül;

 

·         a Konstrukció keretében nyújtott kölcsön (finanszírozás) a korábbiakhoz képest további támogatási kategóriákon keresztül érhető el, amelyek a következőek:

Nem agrár vállalkozásÜgyfelek támogatási kategóriái:

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

 

Agrárvállalkozás Ügyfeleknek nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:

A) Mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén:

a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás

b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás

- elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),

- mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)

 

B) Nem mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó finanszírozás esetén

Agrárvállalkozások részére a Program keretében, nem közvetlenül a mezőgazdasági tevékenység végzésére (az elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével) általános csekély összegű és általános csoportmentességi támogatási kategóriák alapján az alábbiak szerint nyújtható támogatás:

a) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:

- regionális beruházási támogatás (14. cikk)

- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

 

·         az MFB Zrt. bevezette a Függeléket, amely a különböző támogatásokkal kapcsolatos valamennyi szabályt tartalmaz, és amire a módosított ÁSZF is hivatkozik;

·          

·         módosult, illetve kiegészítésre került az ügyfél csoport fogalma;

 

·         a beruházási hitelnél a rendelkezésre tartási és a türelemi idő módosult, az új rendelkezések a következőek:

 

A kölcsön futamideje a szerződéskötéstől számított minimum 1 év + 1 nap - maximum 10 év. A Hitel futamidejét összhangbakell hozni a Hitelből beszerzett tárgyi eszközök várható amortizációs idejével.

A Társaság a szerződéskötés dátumához képest

-       ingatlan építés esetén legfeljebb 23 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 24 hónap türelmi időt biztosíthat,

-        ingatlan vásárlás és/vagy felújítás, valamint tárgyi eszköz és hozzá kapcsolódó immateriális javak esetén legfeljebb 11 hónap rendelkezésre tartási időt és legfeljebb 12 hónap türelmi időt biztosíthat,

azzal a korlátozással, hogy a rendelkezésre tartási idő csak rövidebb lehet , mint a türelmi idő.

 

B.)   A Hirdetmény főbb módosítása:

 

·         módosult az előtörlesztési díj a korábbi egységes maximum 5% helyett az Ingatlanvásárlási célú önálló forgóeszközhitel esetén: maximum 1,5%, minden egyéb esetben maradt a maximum 5 %.

·         MFB által közzétettváltozó refinanszírozási kamatfelár (RKV2.1) módosulása, amely a már megkötött és hatályos kölcsönszerződéseket is érinti:

A RKV2.1. mértéke 2020. január és 2020. március 31. között 2,62%/év, 2020. április 1. napjától 2,12%/év.

 

 

Budapest, 2020. február 20.

 

 

                                                                            KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.


 

ARCHÍV HÍREK